SYSTEMY PARTNERSKIE

Karta MultiSport Plus, MultiSport Student upoważnia do korzystania z usług typu:
Wejście Jednorazowe siłownia – bez ograniczeń czasowych. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz podczas jednej Wizyty w Obiekcie.
Wejście Jednorazowe zajęcia fitness – 1 zajęcia. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz podczas jednej Wizyty w Obiekcie.
Wejście Jednorazowe squash – 60 min. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
Wejście Jednorazowe tenis ziemny – 60 min. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
Wejście Jednorazowe kręgle – 60 min. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
Karta MultiSport Classic, MultiActive, MultiSport Light upoważnia do korzystania z usług typu:
Wejście OPEN siłownia – bez ograniczeń czasowych. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz podczas jednej Wizyty w Obiekcie.
Wejście Jednorazowe zajęcia fitness – 1 zajęcia. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz podczas jednej Wizyty w Obiekcie.
Wejście Jednorazowe squash – 60 min. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
Wejście Jednorazowe tenis ziemny – 60 min. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
Wejście Jednorazowe kręgle – 60 min. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
*MultiSport Classic, MultiActive, MultiSport Light – możliwość skorzystania z Wejścia jeden raz dziennie.
Karta MultiSport Senior upoważnia do korzystania z usług typu:
Wejście OPEN siłownia – bez ograniczeń czasowych
Wejście Jednorazowe zajęcia fitness – 1 zajęcia
Wejście Jednorazowe squash – 60 min
Wejście Jednorazowe tenis ziemny – 60 min
Wejście Jednorazowe kręgle – 60 min
*Możliwość skorzystania z jednego, dowolnie wybranego Wejścia raz w ciągu dnia.
*MultiSport Senior – możliwość skorzystania z Wejścia jeden raz dziennie do godziny 16:00.
Karta MultiSport Plus KIDS, MultiSport KIDS, MultiSport Classic KIDS, MultiActive KIDS, MultiSport Light KIDS upoważnia do korzystania z usług typu:
Wejście OPEN siłownia – bez ograniczeń czasowych. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
Wejście Jednorazowe zajęcia fitness – 1 zajęcia. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
Wejście Jednorazowe sala zabaw – 60 min. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
Wejście Jednorazowe kręgle – 60 min. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
Wejście Jednorazowe tenis ziemny – 60 min. Możliwość skorzystania z usług(-i) raz dziennie
 
*MultiSport Classic KIDS, MultiActive KIDS, MultiSport Light KIDS – możliwość skorzystania z Wejścia jeden raz dziennie.
Benefit Systems współfinansuje koszt wynajęcia kortu do squasha, tenisa ziemnego, toru bowlingowego w obiekcie falaPARK do każdego wejścia w kwocie 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych 00/100).
Użytkownik z Kartą MultiSport zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty bezpośrednio w kasie obiektu,
zgodnie z obowiązującym cennikiem, za daną jednostkę gry.
Maksymalna liczba Użytkowników korzystających z tego samego kortu lub toru w tym samym czasie wynosi dwóch Użytkowników.
Niemożliwe jest rejestrowanie dwóch Wizyt jednego użytkownika na jednym korcie lub torze w tym samym czasie.
Karta FITPROFIT, Wejście Jednorazowe upoważnia do korzystania z usług typu:
Fitness lub,
Siłownia lub,
Tenis kort odkryty (rabaty) – 60 min lub,
Squash (rabaty) – 60 min lub,
Kręgle (rabaty) – 60 min
Karta FITPROFIT DZIECKO, Wejście Jednorazowe upoważnia do skorzystania z usług typu:
Sala zabaw – 60 min lub,
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – 1 zajęcia lub,
Tenis kort odkryty (rabaty) – 60 min lub,
Squash (rabaty) – 60 min lub,
Kręgle (rabaty) – 60 min
VanityStyle współfinansuje koszt wynajęcia kortu do squasha, tenisa ziemnego, toru bowlingowego w obiekcie falaPARK do każdego wejścia w kwocie 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych 00/100). 
Użytkownik z Kartą FITPROFIT zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty bezpośrednio w kasie obiektu, zgodnie z obowiązującym cennikiem, za daną jednostkę gry.
Maksymalna liczba Użytkowników korzystających z tego samego kortu lub toru w tym  samym czasie wynosi dwóch Użytkowników. 
Niemożliwe jest rejestrowanie dwóch Wizyt jednego użytkownika na jednym korcie lub torze w tym samym czasie.
MEDICOVER:
Siłownia – bez ograniczeń czasowych
Fitness 1 zajęcia
Kraina Zabawy – 60 min
Tenis kort odkryty (rabaty) – 60 min
Squash (rabaty) – 60 min
Kręgle (rabaty) – 60 min

Mecicover współfinansuje koszt wynajęcia kortu do squasha, tenisa ziemnego, toru bowlingowego w obiekcie falaPARK do każdego wejścia w kwocie 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych 00/100). 
Użytkownik z Kartą Medicover zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty bezpośrednio w kasie obiektu, zgodnie z obowiązującym cennikiem, za daną jednostkę gry. 
Maksymalna liczba Użytkowników korzystających z tego samego kortu lub toru w tym  samym czasie wynosi dwóch Użytkowników. 
Niemożliwe jest rejestrowanie dwóch Wizyt jednego użytkownika na jednym korcie lub torze w tym samym czasie.

Ponowne odbicie karty nie jest zależne od konkretnego pakietu, ale jest to dodatkowy parametr np. raz dziennie, dwa razy dziennie z odstępem czasu 60 min, bez limitu itp.

Sprawdzić zakres swojego pakietu możesz na stronie: www.medicoversport.pl/sprawdz-swoj-pakiet

 
PZU SPORT
Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z usług typu:
Siłownia – bez ograniczeń czasowych
Fitness –  1 zajęcia
Squash 60 minut od poniedziałku do piątku do godziny 16:00 – dopłata dla posiadacza abonamentu 15 zł brutto
Squash 60 minut od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00 – dopłata 35 zł
Squash 60 minut sobota – niedziela – dopłata 25 zł